|

نتایج جستجو :

  • نسبت میان هنر و اجتماع موضوعی است که از دیرباز مطرح بوده و پرسش‌های بنیادینی حول این موضوع وجود داشته است: هنر چگونه…

  • انتخاب موقعیت‌ها و موضوعات تأویل‌دار و متناقض برای مدیوم نمایش همواره از داده‌ها و داشته‌های نمایشی و ژرف‌اندیشانه‌تری…

  • در سوگ دکتر نعمت احمدی‌نسب، وکیل دادگستری و حقوق‌دان نشستیم و متأثریم؛ البته آنچه این مرگ را غریبانه کرده، به‌ ناگهان…

  • هرگاه که فیگورهایی ظریف در فضایی با اشارات آشنا به هنر ایرانی را در اثری می‌بینیم که با المان‌های بسیار، زیبایی را به…

  • «تفریق» سخت‌ترین فیلم مانی حقیقی از حیث معنا و پیچیدگی روابط انسانی و عاطفی در آن است. فیلم را می‌توان نوعی سایکودرام…

  • ‌‌آنچه از مفاهیم بهشت و دوزخ آموخته‌ایم این است که ساکنان بهشت زیستی آرام، امن و با رفاه دارند و ساکنان دوزخ زیستی…

  • احتمالا یکی از پرسش‌های متداول این روزهای گرم و پرشور شهریور که اغلب والدین و دانش آموزان درگیر یافتن پاسخی مناسب برای…

  • مواضع هفته گذشته مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان درباره «پلتفرم‌های دیجیتال» واکنش‌های بسیاری برانگیخت. در این نوشتار به…

  • به قول شیخ مصلح‌الدین سعدی چند روز پیش با یکی از دوستان اتفاق بیاض افتاد و به دیدن ایشان در ساختمان جدیدالتأسیس…

  • پل والری در مقام شاعر می‌گوید «آنچه برایم جالب است همیشه برایم مهم نیست». والری با این سخن از دو جهان متفاوت سخن…