|

نتایج جستجو :

  • برای شناخت یک شخصیت، دو روش می‌توان اختیار کرد؛ اولی شیوه درون‌دینی است که به‌‌طور معمول، تاریخ‌نویسان و نویسندگان…