|

نتایج جستجو :

  • حقوق ۵۰ میلیونی وزیر کار تنها اطلاعاتی است که از میزان دریافت وزاری کابیه دولت درز پیدا کرده و هیچ اطلاعات دیگری به…