|

نتایج جستجو :

  • مدتی است پس از حوادث جاری افرادی صاحب‌نظر در رسانه‌ها بحث‌های مختلفی درباره اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و شرایط آن و…

  • به مدت ۱۴ قرن، کلیسای جامع کانتربری، مرکزیت فرمان‌بخشی و حکمرانی معنوی یک ملت بوده است. مکان قدرت تاریخی مقدسی که…

  • در تعریف ثروت آمده است «هر چیزی که به شما اضافه می‌شود و اضافه‌شدن آن وضعیت شما را بهتر می‌کند». با این نگاه به سرزمین…

  • در پدیده «فساد فولاد مبارکه» یک چیز مسلم است: این یک استثنا نیست بلکه قاعده‌ای در شرکت‌های خصولتی یا دولتی و بلکه در…

  • ‌‌مردم رسما اعلام می‌کنند می‌توان با مقاومت تحریم را بی‌اثر کرد، بنابراین وظیفه خود می‌دانیم به خواست مردم ایستادگی…

  • آنچه رؤیای سرمایه‌داری رانتی است، در جامعه کنونی ایران محقق شده است‌ و این رؤیا چیزی نیست جز خنثی‌شدن تعارضات یا…

  • «اقتصاد» علم غریبی است در میهن‌مان و اصولا فهم و درک درستی از آن کمتر وجود دارد. درواقع آنچه امروز در کشورمان محل نزاع…

  • اتفاق تازه‌ای در اقتصاد ایران نیفتاده است، آنچه در حال روی‌دادن است ادامه فازهای پیشین است که در دولت‌های قبلی هم اجرا…