|

نتایج جستجو :

  • فرض کنید مردی هنگام مسافرت در رستوران به‌تنهایی مشغول صرف ناهار است. بی‌هیچ دلیلی، در لحظه تصمیم به پایان‌دادن زندگی…