|

نتایج جستجو :

  • «برهه‌ای در ایران توسعه و پیشرفت اقتصادی ناظر به اندیشه‌ای ایدئولوژیک، «غرب‌زدگی» تلقی و ماهیت بسیار بدی داشت».…

  • شاید گزافه نباشد که بگوییم بحران انسان معاصر در جهان مدرن بیش از هر چیزی بحران بی‌معنایی است که او را در چنبره ملال…

  • «اینکه آینده نامطمئن است و اینکه ما افرادی با قابلیت کنش آزادانه‌ایم، هر دو یک واقعیت است. اگر آینده معلوم بود، ما…

  • در دوگانه تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی یا برعکس که از میانه دهه ۱۳۷۰ آغاز شد و هیچ‌گاه پاسخ روشنی نیز به آن داده…

  • مسعود پزشکیان ردصلاحیت شد! خبر تازه و عجیب نیست. هرچند گوش ما به این اخبار سال‌هاست عادت کرده است اما به امثال دکتر…

  • ‌ ‌روز جمعه و پس از انتشار خبر درگذشت دکتر نعمت احمدی، یکی از خبرنگاران رادیو فردا با من تماس گرفت و تقاضای گفت‌وگو…

  • «نگرانم! فرداى ایران چه خواهد شد؟»؛ این جمله‌اى است که این روزها از زبان بسیارى از اطرافیان خود به تکرار مى‌شنویم.…