|

نتایج جستجو :

  • شهر، خندق و دروازه و دروازه‌بان داشت. غروب‌ها دروازه را می‌بستند و همه آمده‌ها و رفته‌ها را می‌شمردند. شهر کوچک بود و…