|

نتایج جستجو :

  • مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: قاضی صلواتی در صحت و سلامت است و بعد از تماسی که داشتم متوجه ترور خود شد.