|

نتایج جستجو :

  • «ایلان ماسک» به گمان من از آن دسته انسان‌هایی است که آینده بشریت را رقم می‌زنند. اینکه یک نفر این همه فکرهای بدیع…