|

نتایج جستجو :

  • حضور در مراکز فرهنگی و آثار باستانی هنگام تحویل سال نو یکی از علاقه‌مندی‌ها و رسوم مردم ایران است. این بار به نظر…

  • در دعای تحویل سال نو از خداوند می‌خواهیم که حال ما را به بهترین حال بگرداند. کلمه بگردان به‌ جای «حِوّل» گذاشته شده…