|

نتایج جستجو :

  • کلاس‌های تمامی دوره‌های مختلف تحصیلی روستا‌های مریوان به صورت غیرحضوری بوده و آموزش در بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.