|

نتایج جستجو :

  • پس از همه‌گیری، پیشرفت زنان در سراسر جهان متوقف شده است. در سطح جهانی، تنها ۶۸.۱ درصد از شکاف جنسیتی برطرف شده است،…