|

نتایج جستجو :

  • در نظر آورید هزاران زنبورک تسلیحاتی هوش مصنوعی به سوی یک دشمن فرضی گسیل شوند. این زنبورک‌های انفجاری هویت دیجیتالی…

  • جریانی در کشور که فکر می‌کرد با یکدست‌شدن قدرت، یک «موقعیت طلایی» خلق شده که «گره‌های کور» اداره کشور را برطرف خواهد…

  • امروز، روز روان‌شناسی است؛ روزی که هدف از ثبت آن در تقویم جهانی تأکید بر موضوعات روان‌شناختی فراگیر بوده است تا…

  • پرداختن به بسترهایی مانند فرهنگ عامه با پس‌زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی، تولید اثر یا اثرات هنری در قالب یک مجموعه…

  • مفهوم کارآمدی با مفاهیمی چون کارایی، کاردانی، کاری را به شایستگی انجام‌دادن و... مترادف در نظر گرفته می‌شود. در تمام…

  • رشد سریع اقتصادی در دهه ۱۳۴۰ که از آن به «انقلاب صنعتی کوچک» یاد می‌شود و برخی پیامدهای اجتماعی آن نظیر گسترش…

  • پرونده کوروش کمپانی بنا به دلایل متعددی ازجمله تعداد انبوه مال‌باختگان مورد توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفته‌ است.…

  • جانشینی، به عنوان یک مفهوم کلان و پیچیده، در هر مرحله از توسعه اقتصادی، یک چالش اساسی است. این امر مستلزم انتقال…

  • در شرایطی که جامعه دستخوش تجربیات متفاوتی است، سخن‌ گفتن از مفاهیم انتزاعی که راهنمای برون‌رفت از وضعیت کنونی نباشد،…

  • هدف از تحریم، قراردادن کشور در تنگناهای اقتصادی و فشار بر نظام سیاسی از طریق فشارهای بیرونی همراه با اعتراضات داخلی…