|

نتایج جستجو :

  • «آخرین غول» رمانی است که اسکات فیتزجرالد یک روز پس از نوشتن اپیزود اول فصل ششم آن، در روز ۱۲ دسامبر ۱۹۴۰ بر اثر سکته…