|

نتایج جستجو :

  • در میان رمان‌های کلاسیک قرن نوزدهم ادبیات روسیه، «پدران و پسران» ایوان تورگنیف به چند دلیل اثری شاخص و جریان‌ساز است.…