|

نتایج جستجو :

  • در نظام‌های خودکامه نظامی میزان آزادی بیان دچار نقصان و روحیه شهروندان تضعیف می‌شود و نیز پایبندی مردم به این حکومت‌ها…

  • «مقارن سال ۱۹۴۹ تبعید چندین ساله‌ام به‌ سر می‌رسید که برای بار نخست به اتحاد شوروی برای شرکت در یکصدوپنجاهمین سالروز…

  • روزگاری تروتسکی به‌درستی گفته بود: «اروپا تکنولوژی خود را به آمریکا و ایدئولوژی خود را به روسیه فروخته است».…