|

نتایج جستجو :

  • «صُداع»، معادل Hemicrania به معنای سردرد، رمانی است به قلم سودابه فضایلی که در تقدیم‌نامه به همزادانش در جهان هدیه…