|

نتایج جستجو :

  • سیری هوستوت، نویسنده و شاعر اهل نورثفیلد کشور آمریکاست. نویسنده‌ای با‌سابقه که در ایران به‌تازگی آثار او ترجمه شده‌اند…

  • فئودور داستایفسکی درست مانند شخصیت‌های رمان‌هایش زندگی پرفرازونشیبی داشت. او در عمر شصت‌ساله‌اش از نوامبر ۱۸۲۱ تا…

  • ۱تاریخ هنگامی آغاز می‌شود که درک انسان از زمان تغییر کند؛ یعنی آن هنگام که انسان گذشت زمان را نه بر حسب امور طبیعی…

  • «قطره‌اشکی در اقیانوس»، شاهکار مانس اشپربر، رمان‌نویس اتریشی- فرانسوی است که اشپربر آن را بر اساس تجربیات زیسته خود…

  • «روزگار سودابه» عنوان رمانی است از مریم مظفری که مدتی پیش در نشر پیدایش منتشر شد. این رمان بستری تاریخی و اجتماعی دارد…

  • کانون اغلب پژوهش‌ها و مطالعات تاریخی درباره ایران دوره قاجار و همچنین عصر مشروطه عمدتا به طبقات اجتماعی شهری و مرکز…

  • «پیش‌پاافتاده‌های بنیادی» عنوان کتابی است از رائول ونه‌گم که با مدتی پیش با ترجمه بهروز صفدری در نشر نو منتشر شد.…

  • جناب آقای احمد غلامی، مصاحبه جنابعالی و جناب استاد یرواند آبراهامیان و یادداشت‌های حاشیه آن را به مناسبت انتشار کتاب…

  • آرتور کوستلر سال ۱۹۳۷ در گیرودار جنگ داخلی اسپانیا، به اتهام جاسوسی سه ماه را در انتظار اعدام گذراند و همین تجربه…

  • پس از سقوط سلسله پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ خاطره‌نویسی و انتشار کتاب‌هایی که خاطرات رجال عصر پهلوی به شکل‌های مختلف در آنها…