|

نتایج جستجو :

  • نجیب محفوظ را از مهم‌ترین نمادهای قاهره و مصر می‌دانند و این، هم به دلیل شهرت جهانی اوست و هم به دلیل توجه او به…