|

نتایج جستجو :

  • «خانه‌ گربه‌ها» رمانی است به قلم هیوا قادر، نویسنده‌ کرد که سال‌هاست به‌ همراه سایر هم‌صنفانش تبدیل به یکی از بخش‌های…

  • درباره بکت گفته می‌شود حاضر جواب بود و خوب می‌دانست چگونه مسئله‌ای ساده و معمول را به موضوعی مهم بدل کند. وقتی به…

  • «خداپرستان سوسیالیست»، بیش از هر چیز در واکنش به حزب توده شکل گرفت. بیراه نیست اگر بگوییم حزب توده در طول تاریخ معاصر…