|

گفت‌و‌گوی «شبکه شرق» با محمدرضا جوادی یگانه؛

چیزی به نام تعریف الگوی رفتار ملی وجود دارد؟

در ایران مردم خودشان را در جایگاه شخصیت‌ ملی آرمانی تعریف می‌کنند و بقیه را در جایگاه شخصیت ملی شایع؛ یعنی من خوب هستم و بقیه بد هستند و چون بقیه بد هستند، من به خودم حق می‌دهم که با بقیه بد رفتار کنم.