|

کرمانشاه ۷ بار لرزید

استان کرمانشاه با هفت زلزله با بزرگی بین ۲.۵ و ۳.۸ لرزید.

کرمانشاه ۷ بار لرزید

به گزارش شبکه شرق، در هفته گذشته، استان کرمانشاه با هفت زمین‌لرزه با بزرگای بین ۲.۵ و ۳.۸ لرزید و آلونیه استان چهارمحال و بختیاری زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ و اشکنان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ را تجربه کردند.

در سومار استان کرمانشاه زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸، سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ و در تازه آباد استان کرمانشاه بعد از دو زلزله ۲.۸ و زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۶، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد.

آلونیه استان چهارمحال و بختیاری با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ لرزید و در اشکنان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ رخ داد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

*شنبه ۲۲ اردیبهشت: در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری دو زلزله ۲.۸ و ۲.۷، در سنخواست استان خراسان شمالی زلزله ۲.۸، در بالاده استان فارس زلزله ۲.۶، در اهل استان فارس زلزله ۲.۸، در سبزوار استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ و در گندمان استان چهارمحال وبختیاری زلزله ۲.۶ رخ داد.

اشکنان استان فارس زلزله ای به بزرگای ۴.۶ در عمق ۱۹ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۱۲ کیلومتری اشکنان و ۱۲ کیلومتری اهل استان فارس و ۲۰ کیلومتری بندرمقام استان هرمزگان بوده است. وقوع زلزله ۳.۵ در عمق ۱۱ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

آلونیه استان چهارمحال و بختیاری با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۶ کیلومتری آلونیه و ۲۰ کیلومتری گندمان استان چهارمحال وبختیاری و ۲۶ کیلومتری ونک استان اصفهان به ثبت رسید.

* یکشنبه ۲۳ اردیبهشت: در دوزین استان گلستان زلزله ۲.۵، در فین استان هرمزگان زلزله ۲.۸، در آلونیه استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۷ و در جم استان بوشهر دو زلزله ۲.۶ و ۲.۸ به ثبت رسید.

قیر استان فارس زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز آن در ۷ کیلومتری قیر فارس، ۲۱ کیلومتری دوزه و ۲۳ کیلومتری افزر این استان گزارش شد.

* دوشنبه ۲۴ اردیبهشت: در جم استان بوشهر زلزله ۲.۸ و ۲.۹ و در موچش استان کردستان زلزله ۲.۶ رخ داد.

* س‌شنبه ۲۵ اردیبهشت: سومار استان کرمانشاه با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۳ کیلومتری سومار استان کرمانشاه و ۴۲ کیلومتری صالح آباد و۵۱ کیلومتری چوار استان ایلام گزارش شد.

در یزدانشهر استان کرمان زلزله ۲.۶، در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ و در دهرم استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

*چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت: در گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۵، در انبار الوم استان گلستان زلزله ۲.۵، در کیانشهر استان کرمان زلزله ۲.۵ و در یکه سود استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵ رخ داد.

در تازه آباد استان کرمانشاه بعد از دو زلزله ۲.۸ و زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۶، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد و رومرکز این رخدادهای لرزه‌ای در ۱۳ کیلومتری تازه آباد، ۲۶ کیلومتری جوانرود و ۳۵ کیلومتری شاهو این استان بوده است.

رابر استان کرمان زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۵ کیلومتری رابر، ۲۵ کیلومتری درب بهشت و ۳۵ کیلومتری لاله‌زار این استان گزارش شد.

* پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت: در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵، در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و در بندر خمیر استان هرمزگان زلزله ۲.۸ رخ داد.

کنگ استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۱۰ کیلومتری کنگ، ۱۷ کیلومتری بندر لنگه و ۵۱ کیلومتری جزیره تنب بزرگ بوده است.

* جمعه ۲۸ اردیبهشت: بوشکان استان بوشهر زلزله ۲.۸ را تجربه کرد.

مورموری استان ایلام با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۰۱۴ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در هشت کیلومتری مورموری، ۱۵ کیلومتری سراب باغ و ۳۰ کیلومتری آبدانان این استان بوده است.

منبع: ايسنا
 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها