|
کدخبر: 852046

یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱| شماره ۴۳۳۹

امروز در شرق می‌خوانید:

+ در دو گزارش به ادامه بارش ها و سیل در کشور پرداخته ایم. در گزارش اول به بخش خبری سیل و خرابی هایش پرداخته شده و در گزارش دوم به دست اندازی انسان بر طبیعت و پاسخ قهرآمیز طبیعت. در این مطلب کارشناسان عمده دلیل به وجود آمدن سیل های اخیر در نقاط مختلف کشور را تجاوز ما به حریم رودخانه ها دانسته اند. آنها معتقدند اگر ما از ساخت و ساز در حریم رودخانه اجتناب می کردیم بدون شک خرابی و ویرانی ها به اندازه امروز نبود.

+ پرونده ای در مورد کمپ ها ترک اعتیاد در روزنامه امروز منتشر شده است. در این پرونده گزارش بسیار مفصلی از کمپی داریم که ساکنانش دختران جوان هستند. از زندگی و شرایط آنان نوشته ایم. این گزارش و پرونده را برای مطالعه پیشنهاد می کنیم.

+ بازوبند کاپیتانی تیم ملی در جام جهانی بر بازوی چه کسی می نشیند؟ این پرسشی است که در بخش ورزشی می توانید به پاسخ آن برسید. چهره های مطرح و بررسی سابقه هر یک از نکات جالب و مهم این گزارش هستند