|
کدخبر: 850657

چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱| شماره ۴۳۲۵

در شرق امروز می‌خوانید:

+ سفر هم زمان بایدن به خاورمیانه و پوتین به ایران، اگرچه با اهداف مختلفی دنبال می شود اما هر یک برای کسب قدرت بیشتر در منطقه هستند. تحلیلی از دلایل سفر دو رهبر کشورهای امریکا و روسیه به خاورمیانه را می توانید در روزنامه امروز مطالعه کنید.

+ ترکیه هر روز بیشتر از روز قبل آب را بر همسایگانش می بندد. در واقع او جنگ آب را در منطقه به راه انداخته است. گزارشی در بخش اقتصاد منتشر شده است که اثرات سو دو ابر پروژه داپ و گاپ ترکیه بر رودهای ایران و عراق و تداوم و گسترش خشکسالی در این دو کشور را بررسی کرده است.

+ امروز در میزگردی به بررسی اوضاع اورژانس خدمات اجتماعی در کشور پرداخته ایم. در این میزگرد چهارنفره معضلات یاری رساندن اجتماعی به نیازمندان این بخش بررسی شده است.