|
کدخبر: 846198

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱| شماره ۴۲۷۸

در شرق امروز می‌خوانید:

+ در پرونده ای، زندگی مردمی را به تصویر کشیده ایم که از زیستن در پایتخت، تنها نام بزرگش را به دوش می کشند. اهالی مرتضی گرد شهرکی در منطقه 19 و بخشی از آن به نام دره، روزگار را به سخت ترین شکل ممکن بدون آب و برق و گاز سپری می کنند.

+ احمد غلامی این بار به سراغ تئاتر سعدی و روایتی از بهمن فرمان آرا رفته است. 

+ مرگ مک فارلین، پرونده ای قدیمی از دوران جنگ را دوباره زنده کرد. مک فارلین برای ما و امریکایی ها، یادآور فروش مخفیانه سلاح امریکایی به ایران در سخت ترین روزهای جنگ تحمیلی است.

+ بر اساس دستورالعملی جدید، پروانه فعالیت پزشکان تنها در صورتی تمدید می شود که حتما با بیمه ها قرارداد به توافق برسند. این موضوع مورد اعتراض پزشکان است زیرا آنها معتقدند این قانون، پایان دوران پزشکی بخش خصوصی را رقم خواهد زد