|
کدخبر: 846099

‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱| شماره ۴۲۷۷

در شرق امروز می‌خوانید:

+ در پرونده ای با موضوع تفریح و سرگرمی و سهم آن در سید هزینه خانوار ایرانی، به آمار غم انگیزی رسیده ایم. بر اساس آمار طی سال 1391 تا 1399،  سرگرمی و اوقات فراغت در خانواده های ایرانی هر سال ضعیف تر شده اند. کارشناسان از اثرات این روند کاهشی بر سلامتی و میزان شادی جامعه ایرانی گفته اند.

+ گفت و گویی با مصباحی مقدم  داریم که این عضو مجمع تشخیص مصلحت طی آن، پذیرفته است که اعتراض و نقد مردمی پس از افزایش قیمت ها وارد است اما از سوی دیگر آن را روشی صحیح برای کنترل برخی نابسامانی و فسادها در اقتصاد دانسته است.

+ گفت و گویی نیز با مهدی فروزان پیرامون استارت آپ در حوزه فرهنگ و کتاب و شبکه اجتماعی و فرهنگی جدیدی به نام بهخوان داریم. او در این مصاحبه از استارت آپ های حوزه فرهنگ گفته است.