|
کدخبر: 845278

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱| شماره ۴۲۷۰

در شرق امروز می‌خوانید:

+ به مناسبت روز کارگر، همکاران بخش اقتصادی روزنامه گزارشی تهیه کرده اند از وضعیت زنان کارگر و آمارهای نزولی اشتغال آنان در دو سال اخیر.

+ گزارش کارگران کودک کوره آجرپزی از دیگر موضوعات روزنامه امروز با موضوع کارگری.

+ بندی که از نامه فیفا که رسانه ای نشد چه بود و چه اتفاقی فوتبال ایران را تهدید می‌کند؟ پاسخ این پرسش را در مطلبی از گروه ورزش خواهید یافت