|
کدخبر: 843806

چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱| شماره ۴۲۵۶

در شرق امروز می خوانید:

‌ اصفهان ۱۴۰۰ صحنه یک تجمع مردمی بی‌سابقه بود. اختلافات آبی و مسائل اجتماعی و زیست محیطی این خشکسالی را می توانید در پرونده زاینده رود بخوانید.

‌ 4 پرده از  اتفاقات عجیب در تلویزیون تیتر مطلبی است که در بخش ورزشی منتشر شده و موضع گیری های رسانه ملی را نقد کرده است.

‌"نیمی از سدهای ایرانی خالی مانده اند" عنوان گزارشی است از گروه اقتصاد که به کسری سنگین آب کشور پرداخته است