|

گفت‌وگوی «شبکه شرق» با تقی آزاد ارمکی درباره سیاست و جامعه-بخش اول؛

در ایران، دموکراسی را به توسعه معطوف کردیم

جامعه شناس ایرانی معتقد است که با پیروزی انقلاب در ایران، قرار بر آن شد که توسعه ملی رخ دهد و از دل آن، دموکراسی محقق شود.

میلاد علوی خبرنگار سیاسی شبکه‌شرق

تفی آزاد ارمکی، جامعه شناس ایرانی معتقد است که با پیروزی انقلاب در ایران، قرار بر آن شد که توسعه ملی رخ دهد و از دل آن، دموکراسی محقق شود. او مهم‌ترین تلاش‌ها برای توسعه و استقرار دموکراسی در ایران را به ترتیب به دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی نسبت می‌دهد اما معتقد است که هر ۲ این تلاش‌ها با شکست روبرو شده‌اند.