|

دوران تاریک دیجیتال؛

تحریم و فیلترینگ در یک جبهه

بر اساس آخرین گزارش انجمن تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۲، ایران در دنیا، بدترین کیفیت اینترنت را دارد. کاربر مقیم ایران، در میان تحریم و فیلترینگ در یکی از تاریکترین دوران دیجیتال به سر می‌برد.

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق

در این گزارش سوالاتی را مطرح کردیم که کمتر کسی حاضر است به آن‌ها پاسخ دهد. چه کسانی موافق تحریم اینترنت در ایران هستند؟ چه می‌شود که موج‌های توییتری منظم به تحریم  بیشتر اینترنت ایران منجر می‌شود؟ چرا تحریم و فیلترینگ در یک جبهه، قرار دارند؟  مدافعان تحریم اینترنت ایران و فیلترینگ چه منافع مشترکی دارند؟  و ارتش‌های سایبری در توییتر چطور یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات را تبدیل به سلاخ اینترنت کردند؟