|

گفت‌وگوی احمد غلامی با آذر منصوری و محمد مهاجری درباره احزاب و مقوله تحزب در ایران

معنابخشی به انتخابات

میزگرد «برخورد» این هفته هم‌چنان به موضوع احزاب و مسئله شرکت در انتخابات می‌پردازد.

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

در وضعیت انسداد سیاسی که به نظر می‌رسد مشارکت در انتخابات پیش‌رو چندان نخواهد بود، رویکرد جبهه اصلاحات بحث و حدیث‌های بسیاری ایجاد کرد. آذر منصوری معتقد است رویکرد جبهه اصلاحات این پیام را به جامعه می‌دهد که در شرایط موجود ما در موقعیتی نیستیم که امکان ارائه لیست و حمایت از لیست را داشته باشیم. محمد مهاجری به ادبیات جاافتاده‌ای در میان سیاسیون اشاره می‌کند که به‌رغم حمایت احزاب از آنان مدعای فراجناحی‌بودن دارند و این را نوعی آفت سیاسی می‌داند. «وقتی کسی رئیس‌جمهور می‌شود می‌گوید من اصلاً حزبی نیستم. وقتی یک رئیس‌جمهور می‌گوید من حزبی نیستم یعنی زیر تحزب و احزاب و کسانی که او را بالا آوردند دینامیت می‌گذارد.