|

گفت‌وگوی احمد غلامی با علوی‌تبار و رمضان‌زاده درباره احزاب

جریان سوم اصلاحات

آیا جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا را می‌توان حزب نامید؟

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

 اگر آنها حزب هستند، آیا به اهداف حزبی خود دست پیدا کرده‌اند؟ چه چیزی مانع دستیابی آنها به اهداف‌شان شده است؟ در ادامه گفت‌وگوهای برنامه‌های «برخورد» درباره احزاب، با آقایان دکتر علیرضا علوی‌تبار و دکتر عبدالله رمضان‌زاده به گفت‌وگو نشسته‌ایم.