|

گفت‌وگوی احمد غلامی با منصور هاشمی و عادل مشایخی درباره میراث فکری سید‌جواد طباطبایی

ناسیونال ‌نئولیبرالیسم ایرانی

سید‌جواد طباطبایی در زمان حیاتش بسیار خوش‌اقبال بود؛ چراکه کمتر نویسنده و پژوهشگری همچون او را می‌توان پیدا کرد که رسانه‌ها این‌گونه با گشاده‌دستی در اختیارش باشند.

احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار

طباطبایی نه‌تنها از طریق این رسانه‌ها به بیان آرا و نظریاتش می‌پرداخت، بلکه مخالفان و منتقدانش را نیز می‌نواخت. همین امر باعث شده بود او پروژه ایرانشهری‌اش را که مخالفان و موافقان بسیاری داشت با فراغ‌ بال پیش ببرد. اینک پس از درگذشت او با این پرسش اساسی روبه‌رو هستیم که بر سر پروژه ایرانشهریِ او چه خواهد آمد؟ به همین مناسبت با آقایان عادل مشایخی و منصور هاشمی درباره میراث فکری سید‌جواد طباطبایی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.