|

گفت‌و‌گو با سعید معیدفر

بررسی روند اعتراضات 5 دهه پس از انقلاب

اعتراضات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه اخیر شدت، حدت، تعدد و ترتیب و ترتب معناداری داشته‌ است. پس از اعتراضات سال ۱۳۹۸ برخی ناظران هشدار داده بودند که هر‌چه می‌گذرد، بازه زمانی بین شکل‌گیری اعتراضات کم و کمتر می‌شود.

مرجان زهرانی خبرنگار شبکه شرق

 «شبکه شرق» ادوار مختلف اعتراض پنج دهه اخیر و علل موجده آن را در گفت‌و‌گو با سعید معیدفر، جامعه‌شناس بررسی کرده‌ است.