|

رضا حاجی کریم در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، ورشکستگی آب و بحران مهاجرت در ایران را بررسی می‌کند-بخش چهارم؛

بدون آب توسعه سرابی بیش نیست

رضا حاجی کریم: ما اگر می‌گوییم در کشورمان ۱۳۰۰ متر مکعب سرانه دسترسی به آب داریم قزاقستان ۵۳۰۰ مترمکعب سرانه دسترسی به آب دارد. ما بدون توجه به منطقه‌ای که در آن واقع شدیم استراتژی توسعه نوشته ایم.

ریحانه جولایی خبرنگار شبکه شرق

 گرته برداری الگوی توسعه در ایران گرته برداری از الگوی جوامع پرآب است. برای مثال ایتالیا در فولاد سرمایه‌گذاری کرد، ما هم به تقلید از ایتالیا در فولاد سرمایه‌گذاری کردیم. در منطقه‌ای که ما هستیم رودخانه سن پاکستان ۲.۵ برابر مجموع تمام رودخانه های ما آبدهی دارد.