|

رئیس فدراسیون صنعت آب در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، ورشکستگی آب و بحران مهاجرت در ایران را بررسی می‌کند-بخش اول؛

۶۵ درصد جمعیت ایران در شرایط «فقرآبی» زندگی می کنند

اگر سرانه آب زیر ۱۷۰۰ مترمکعب تخمین زده شده باشد و آستانه تنش آبی زیر هزار مترمکعب باشد، با «فقر آبی» مواجه هستیم. موضوع مهم این است که ۶۵ درصد جمعیت ما در شرایط «ورشکستگی آب» و «فقر آبی» قرار دارند.

ریحانه جولایی خبرنگار شبکه شرق

حاجی کریم: در تعاریف کلاسیک ما برای بحران یک واقعه، اتفاق یا رخدادی ست که ناگهان واقع میشود و از دست ما خارج است؛ همچنین یک آغاز و پایان مشخصی دارد. آن چیزی که از آن به عنوان «بحران آب» نام برده می‌شود به صورت ناگهانی بر ما نازل نشده، دوره مشخصی ندارد و غیرمترقبه و غیرقابل پیش بینی هم نبوده، بنابراین ما با یک پدیده کاملا سیستماتیک مواجه هستیم. در واقع ما خودمان برای خودمان بحران درست کردیم.