|

گفت‌وگوی «شبکه شرق» با محمدرضا نیک‌نژاد درباره اظهارنظرهای جنجالی وزیر آموزش‌وپرورش:

وزیر توجه رسانه را می‌خواهد

نیک نژاد:آقای رضامراد صحرایی بسیار کم‌اطلاع است.

هدی هاشمی دبیر تحریریه شبکه شرق

 یعنی پیش از اینکه متوجه پرسش اصلی باشد که از او پرسیده می‌شود، متوجه این است که به شکلی کم نیاورد. این خودش یک فضای استرس‌زا برای این فرد ایجاد می‌کند.