|

«شبکه شرق» از ۵۹ مصداق مجرمانه و کمیته تصمیم‌گیر برای ارتباطات مجازی مردم گزارش می‌دهد؛

پدرخواندگان اینترنت

کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یکی از کمیته‌های تصمیم‌گیر برای اینترنت در ایران است. به گفته سخنگوی دولت، این کمیته تا امروز 2 مرتبه مانع رفع فیلتر گوگل پلی در ایران شده است.

میلاد علوی خبرنگار سیاسی شبکه‌شرق

در این کمیته نمایندگان نهادهای دولتی و انتظامی و... در غیاب نمایندگان نهادهای صنفی براساس 59 مصداقی که عمدتا کلی است، برای اینترنت و دسترسی‌های مردم ایران تصمیم‌گیری می‌کنند. آنچه می‌بینید، مروری است کوتاه برآنچه این کمیته رقم زده است.