|

هادی خانیکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مورد «به محاق رفتن گفت‌و‌گو» با «شبکه شرق» گفت‌و‌گو کرد؛

نسل جدید بیشتر اهل گفت‌و‌گو است

در بزنگاه‌های مختلف از انتخابات گرفته تا اعتراضات، بحث بر سر «گفت‌و‌گو» داغ شده‌ است؛ گفت‌و‌گو برای رسیدن به فهم و معنای مشترک و کاهش شکاف میان جریان‌های فکری و سیاسی و اجتماعی.

مرجان زهرانی خبرنگار شبکه شرق

 با هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات در مورد مقوله گفت‌و‌گو در دوران بحران صحبت کردیم. او در بخش هفتم به گفت‌و‌گو با حاکمیت اشاره کرده و معتقد است تا زمانی که گوش شنوایی نباشد، خواست ما برای گفت‌و‌گو کفایت نمی‌کند. خانیکی در بخش دیگری از این مصاحبه نیز تاکید دارد که نسل جدید به نسبت نسل قدیم زمینه‌های بیشتری برای گفت‌و‌گو دارد چرا که در دنیای متکثرتری زندگی کرده‌اند.