|

هادی خانیکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مورد «به محاق رفتن گفت‌و‌گو» با «شبکه شرق» گفت‌و‌گو کرد؛

راه برون‌رفت از بحران حتما از همان جنس نیست

در بزنگاه‌های مختلف از انتخابات گرفته تا اعتراضات، بحث بر سر «گفت‌و‌گو» داغ شده‌ است؛ گفت‌و‌گو برای رسیدن به فهم و معنای مشترک و کاهش شکاف میان جریان‌های فکری و سیاسی و اجتماعی.

مرجان زهرانی خبرنگار شبکه شرق

 با هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات در مورد مقوله گفت‌و‌گو در دوران بحران صحبت کردیم. او در بخش ششم به این پرسش پاسخ داده که آیا گفت‌و‌گوی غیرسیاسی موثر و حاکمیت شنونده است؟ خانیکی همچنین معتقد است لزوما راه حل هر بحران از جنس همان بحران نیست و گاهی حتی حل مسائل اقتصادی و فرهنگی راهکار سیاسی دارد.