|

آتنا، خانه‌ای امن برای قربانیان خشونت

دستی برای مهربانی

آتنا، یکی از بزرگ‌ترین خانه‌های امن کشور به افراد قربانی خشونت خدمات ارائه می‌دهد و اسنپ کلاب در یکی از طرح‌های نیکوکاری خود همراه مالی این مجموعه بوده.

خانه امن آتنا پناه زنان و کودکان خشونت دیده‌ای است که دیگر چاره‌ای جز یاری خواستن، نداشتند. حالا آتنا، یکی از بزرگ‌ترین خانه‌های امن کشور به افراد قربانی خشونت خدمات ارائه می‌دهد و اسنپ کلاب  در یکی از طرح‌های نیکوکاری خود همراه مالی این مجموعه بوده.

طی این طرح‌ کاربران اسنپ ۲۰۱٬۳۸۵ مرتبه مشارکت کردند و اسنپ در ازای آن مبلغ ۸۰۵,۵۴۰,۰۰۰ تومان برای توانمندسازی و اشتغال این زنان پرداخت کرد.