|

رییس مؤسسه آب، محیط زیست، و بهداشت دانشگاه سازمان ملل در گفت و گو با «شبکه شرق»- بخش نهم:

دلیل اهمیت مبارزه با آلودگی هوا در خوزستان نسبت به دیگر نقاط ایران چیست؟

کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و بهداشت دانشگاه سازمان ملل، در خلال گفت‌وگو با «شبکه شرق» به سوالاتی در مورد موضوع آب، گرد و غبار و سایر مشکلات زیست محیطی اشاره کرده و از راهکارها گفته‌است.

کاوه مدنی: آیا ایران می تواند در لفافه موضوع مبارزه با گردو غبار از همکاری های کشورهای دیگر به ویژه همسایگان برای فائق آمدن بر مشکلات آبی خود استفاده کند. از چه مسیری می تواند به این مهم دست پیدا کند؟