|

گفت‌و‌گوی «شبکه شرق» با مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس درباره نسبت ایرانیان با اعتراض و کنشگری در پسااعتراض-بخش اول؛

جامعه سیاسی ایران بعد از انقلاب زخمی شد

مقصود فراستخواه به نسبت ایرانیان با اعتراض، روحیه معترض آنها و همچنین کنشگری در دوران اعتراض و پسااعتراض اشاره کرده و تأکید دارد که اگر صدای جامعه شنیده نشود، شرایط مستعد اعتراض است.‌

مرجان زهرانی خبرنگار شبکه شرق

فراستخواه در این بخش از مصاحبه می‌گوید جامعه ایران در 200 سال گذشته خواهان تجدد و ترقی بوده و در این مدت «تقلای آزادی» داشته‌است. او همچنین به این پرسش از منظر «اینگلهارت» پاسخ داده که چرا دولتی که مدرنیزاسیون را دنبال کرده، شکست خورده‌است؟