|

گفت‌وگوی «شبکه شرق» با پیروز حناچی شهردار سابق تهران - بخش هفتم

در خلازیر چه اتفاقی افتاد؟

شهردار سابق تهران: اینکه این مانیتورینگ به عمد یا غیرعمد خاموش بوده باید بررسی شود. این پذیرفته نیست که چنین حجمی از ساختمان بدون اطلاع شهرداری ساخته شده باشد.

سینا رحیم پور سردبیر شبکه شرق

حناچی: اینکه یک‌دفعه بالای ۱۶۰ هزار متر در کمتر از یک سال ساخته شود به این معناست که مانیتورینگ در شهر تهران خاموش شده است. اینکه این مانیتورینگ به عمد یا غیرعمد خاموش بوده باید بررسی شود.