|

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها در مجلس:

این شیوه فیلترکردن نه درست و راهگشاست و نه جواب می دهد

جلال رشیدی‌کوچی: عمده تصمیمات و سیاست گذاری های ما غلط بوده است. تحقیق و تفحص از فیلترشکن ها را در مجلس کلید می زنیم.

معصومه معظمی خبرنگار گروه سیاسی روزنامه شرق

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها در مجلس: چرا وقتی رایتل اعلام کرد می توانم تماس تصویری روی سیم کارت هایم فعال کنم برخی نزد مراجع رفتند و فریاد والسلاما سر دادند و این طرح منتفی شد؟