|

تشخیص مرگ مغزی یا کما با معاینات بالینی

​سلول‌های مغزی تنها سلول‌هایی هستند که در صورت از بین رفتن، قابلیت ترمیم ندارند. تفاوت مرگ مغزی و کما در همین مورد است. پس از مرگ مغزی ساختار سلول‌های مغز کاملا از بین میرود اما در کما ساختار سلول‌های مغز حفظ شده و در عملکرد آنها اختلال ایجاد میشود. از سوی دیگر ظاهر فرد مرگ مغزی شده با شخصی که در کما قرار دارد یکسان است و تشخیص بین این دو تنها با معاینات بالینی امکان پذیر است.