|

محسن رضایی کجاست؟

عملیات فریبِ «آقا محسن»

صاحب ایده‌های اقتصادی عجیب از دولت رانده و از مجمع مانده، به اظهارنظرهای کلی در یک سال گذشته اکتفا کرده و این سوال بی‌پاسخ را به وجود آورد که «محسن رضایی دقیقا کجاست، چه می‌کند؟ و کارویژه او برای دولت و اقتصاد کشور چیست؟

در بیش از یک سال گذشته رضایی مطابق عادت مالوف در جلسات، سفرها، راهپیمایی‌ها و دیدارها دیده شده و سخنرانی کرده اما همچنان مشخص نیست که در وانفسای این روزهای شرایط اقتصادی او چقدر سهم دارد و معاونت اقتصادی تا امروز چه کارکردی داشته‌است.