|

گزارش میدانی از گاراژ تفکیک ضایعات در نزدیکی پایتخت؛

کارگران کوچک

کودکان، در کارگاه‌ها و گاراژهای بازیافت در حاشیه شهرهای بزرگ به خصوص تهران، روزانه تا 12 ساعت کار می‌کنند.

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق ریحانه جولایی خبرنگار شبکه شرق

گزارش ریحانه جولایی و فرانک جواهری را ببینید.