|

خسرو منصوریان، موسس انجمن احیا در گفت و گو با شبکه شرق مطرح کرد؛

خانه‌ای برای معلولان و زنان مبتلا به اچ آی وی!

موسس انجمن احیا گفت: دریافت مجوز از اطلاعات سپاه برای تاسیس انجمن حمایت و یاری از آسیب‌دیدگان اجتماعی واشی بسیاری داشت.

منصوریان: دریافت مجوز از اطلاعات سپاه برای تاسیس انجمن حمایت و یاری از آسیب‌دیدگان اجتماعی و انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توان یاب که درحوزه غربالگری و توان‌بخشی کودکان معلول فعالیت می کند، حواشی بسیاری داشت. انجمنی که بیش از دو دهه فعال است.