|

فیلمی جدید از سقوط بالگرد وزیر ورزش

فیلمی جدید از نمایی نزدیک از لحظه سقوط بالگرد منتشر شده است.

در پی سقوط بالگرد وزیر ورزش در شهرستان بافت که منجر به جانباختن یکی از مدیران این وزارتخانه و مصدومیت وزیر و دیگر همراهان او شد، فیلمی جدید از نمایی نزدیک از لحظه سقوط بالگرد منتشر شده است.